26 ნოემბრის სხდომის შედეგი

27 ნოემბერი, 2015
26 ნოემბრის საჯარო სხდომაზე ენერგოომბუდსმენის მიერ წარდგენილი 34 შუამდგომლობა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა. დავ ...

შპს ''რუსთავის წყალის'' ტარიფი შემცირდა

26 ნოემბერი, 2015
ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი შპს ,,რუსთავის წყალისთვის“ წყალმომარაგების ზღვრული ტარიფის (ზედა ზღვარი) დადგენის თაობაზე გამართულ საჯარო სხდომას ესწრებოდა. ენერგეტიკისა და წყამომარაგების მ ...

19 ნოემბრის სხდომის შედეგი

19 ნოემბერი, 2015
ენერგოომბუდსმენის მიერ წარდგენილი შუამდგომლობები ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილების მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა. 19 ნომებრის საჯარო სხდმომაზე საზოგადო ...

13 ნოემბრის სხდომის შედეგი

13 ნოემბერი, 2015
სემეკის 13 ნოემბრის საჯარო სხდომაზე ენერგოომბუდსმენის მიერ წარდგენილი 23 საკითხი მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა. აღნიშნული საკითხები სს „თელასსა“ და მოქალაქეებს შორის არსებულ ხანდაზმულ დ ...

12 ნოემბრის სხდომის შედეგი

12 ნოემბერი, 2015
სემეკის 12 ნოემბრის საჯარო სხდომაზე ენერგოომბუდსმენმა 34 საკითხი წარადგინა. საზოგადოებრივი დამცველის შუამდგომლობები კომისიის წევრებმა მოქალაქეთა სასარგებლოდ დააკმაყოფილეს და ჩამოწერილმა თანხამ 79 925, ...

კონფერენცია

11 ნოემბერი, 2015
ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი დღეს კონფერენციას „საქართველოს ენერგეტიკული სექტორი-ევროკავშირისკენ სწრაფვა და ელექტროენერგიით ვაჭრობის მექნიზმი“ დაესწრო. კონფერენცია საქართველოს ენერ ...