ბექა სიორდია

ენერგოომბუდსმენის ქ.ბათუმის რეგიონული თანაშემწე

 

ნინო გულეიშვილი

ენერგოომბუდსმენის ქ.ქუთაისის რეგიონული თანაშემწე

 

სოფიო აივაზაშვილი

ენერგოომბუდსმენის ქ.თელავის რეგიონული თანაშემწე