19 ნოემბრის სხდომის შედეგი

19 ნოემბერი, 2015
ენერგოომბუდსმენის მიერ წარდგენილი შუამდგომლობები ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილების მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა. 19 ნომებრის საჯარო სხდმომაზე საზოგადო ...

13 ნოემბრის სხდომის შედეგი

13 ნოემბერი, 2015
სემეკის 13 ნოემბრის საჯარო სხდომაზე ენერგოომბუდსმენის მიერ წარდგენილი 23 საკითხი მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა. აღნიშნული საკითხები სს „თელასსა“ და მოქალაქეებს შორის არსებულ ხანდაზმულ დ ...

12 ნოემბრის სხდომის შედეგი

12 ნოემბერი, 2015
სემეკის 12 ნოემბრის საჯარო სხდომაზე ენერგოომბუდსმენმა 34 საკითხი წარადგინა. საზოგადოებრივი დამცველის შუამდგომლობები კომისიის წევრებმა მოქალაქეთა სასარგებლოდ დააკმაყოფილეს და ჩამოწერილმა თანხამ 79 925, ...

კონფერენცია

11 ნოემბერი, 2015
ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი დღეს კონფერენციას „საქართველოს ენერგეტიკული სექტორი-ევროკავშირისკენ სწრაფვა და ელექტროენერგიით ვაჭრობის მექნიზმი“ დაესწრო. კონფერენცია საქართველოს ენერ ...

6 ნოემბრის სხდომის შედეგი

6 ნოემბერი, 2015
საქართველოს ენერგეტიკისა და წაყლმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 6 ნოემბრის სხდომაზე ენერგოომბუდსმენის მიერ წარდგენილი 6 საკითხი მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა. აღნიშნული საკითხებიდან 3 ...

30 ოქტომბრის სხდომის შედეგი

30 ოქტომბერი, 2015
ენერგოომბუდსმენის მიერ წარდგენილი 20 შუამდგომლობა სემეკის გადაწყვეტილებით მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.აღნიშნული საკითხები სს „თელასსა“ და მოქალაქეებს შორის არსებულ ხანდაზმულ დავალიანებ ...