27 დეკემბრის სხდომის შედეგი

27 იანვარი, 2016
http://pdci.ge/res/images/images/2016012718435582522.JPG

საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურმა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნულ კომისიას 27 დეკემბრის საჯარო სხდომაზე 10 შუამდგომლობა წარუდგინა.
საკითხები სს „თელასის“ მიმართ წინა წლებში წარმოქმნილ დავალიანების ჩამოწერას შეეხებოდა.
საქმეები საზოგადოებრივი დამცველის უფროსმა თანაშემწე გაგა კენჭოშვილმა წარადგინა.
თითოეული საკითხი მოქალაქეთა სასარგებდოდ დაკმაყოფილდა და ჩამოწერილმა თანხამ ჯამში 16 176,93 ლარი შეადგინა.