ენერგოომბუდსმენი 27 აგვისტოს სხდომას დაესწრო

27 აგვისტო, 2015
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 27 აგვისტოს სხდომაზე სს „თელასის“ მიერ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების გაანგარიშ ...

სემეკის სხდომაზე სს''თელასის'' სამომხმარებლო ტარიფი განხილეს

24 აგვისტო, 2015
  ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი 24 აგვისტოს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაშისს„თელასის“სამომხმარებლოტარიფშიშემავალიორიკომპონენტის - ს ...

20 აგვისტოს სხდომის შედეგი

20 აგვისტო, 2015
საქართველოსენერგეტიკისადაწაყლმომარაგებისმარეგულირებელიეროვნულიკომისიის 20 აგვისტოსსხდომაზეენერგოომბუდსმენისუფრსითანაშემწის, ვარლამფხაკაძისმიერწარდგენილი 4 საკითხიმოქალაქეთასასარგებლოდდასრულდა. აღნიშნ ...

6 აგვისტოს სხდომის შედეგი

6 აგვისტო, 2015
საქართველოს ენერგეტიკისა და წაყლმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 6 აგვისტოს სხდომაზე ენერგოომბუდსმენის უფრსი თანაშემწის, ვარლამ ფხაკაძის მიერ წარდგენილი 20 საკითხი მოქალაქეთა სასარგებლოდ დ ...

5 აგვისტოს სხდომა

4 აგვისტო, 2015
ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი 5 აგვისტოს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში სს „თელასის“ განაწილების ქსელში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკა ...

ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი სემეკის საჯარო სხდომას ესწრებოდა

31 ივლისი, 2015
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 31 ივლისის საჯარო სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით, სს „თელასის“ სატარიფო განაცხადთან დაკავშირებით საჯარო ადმი ...