ენერგოომბუდსმენის რეკომენდაცია შპს''სოკარ ჯორჯია გაზს''

19 ოქტომბერი, 2015
საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში დაფიქსირდა მომხმარებელთა პრეტენზიები სხვადასხვა რეგიონებიდან, რომლებიც მიუთითებენ, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ იმყოფებოდნენ საცხოვრებელ სახლში და ბუნებრი ...

25 სექტემბრის სხდომის შედეგი

25 სექტემბერი, 2015
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 25 სექტემბრის სხდომაზე ენერგოომბუდსმენის მიერ წარდგენილი შუამდგომლობები კომისიის გადაწყვეტილებით მოქალაქეთა სასარგებლოდ დას ...

16 სექტემბრის სხდომის შედეგი

16 სექტემბერი, 2015
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 16 სექტემბრის სხდომაზე ენერგოომბუდსმენის მიერ წარდგენილი 39 შუამდგომლობა მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.დავები განიხილებოდ ...

11 სექტემბრის სხდომის შედეგი

11 სექტემბერი, 2015
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 11 სექტემბრის სხდომაზე ენერგოომბუდსმენის მიერ წარდგენილი 17 შუამდგომლობა მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა. აღნიშნული საკითხ ...

4 სექტემბრის სხდომის შედეგი

4 სექტემბერი, 2015
საქართველოსენერგეტიკისადაწყალმომარაგებისმარეგულირებელიეროვნულიკომისიის 4 სექტემბრის  საჯაროსხდომაზეენერგოომბუდსმენისმიერწარდგენილი 15 შუამდგომლობა მოქალაქეთასასარგებლოდდაკმაყოფილდა. დავებიგ ...

სს ''თელასის'' ტარიფი

3 სექტემბერი, 2015
დღეს სემეკში სს „თელასის“ ელექტროენერგიისგანაწილების, გატარებისადამოხმარებისახალიტარიფებისდადგენასთანდაკავშირებით საჯარო სხდომა გაიმართა, რომელსაც ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი ...