20 აგვისტოს სხდომის შედეგი

20 აგვისტო, 2015
http://pdci.ge/res/images/images/2015082014505929129.jpg

საქართველოსენერგეტიკისადაწაყლმომარაგებისმარეგულირებელიეროვნულიკომისიის 20 აგვისტოსსხდომაზეენერგოომბუდსმენისუფრსითანაშემწის, ვარლამფხაკაძისმიერწარდგენილი 4 საკითხიმოქალაქეთასასარგებლოდდასრულდა.

აღნიშნულისაკითხებიდან 3 საქმესს“თელასსა“ დამოქალეებსშორისარსებლიხანდაზმულიდავალიანებებისჩამოწერასეხებოდა. ერთისაკითხიკიშპს“ყაზტრანსგაზ-თბილისს“  მიერ აბონენტის ქსელზე მიერთების ვადის დარღვევასა  და საფასურის სწორად განსაზწვრას.

მოქალქეებისათვისჩამოწერილმათანხამჯამში7 175,73  ლარიშეადგინა.