იოგრაფიული მონაცემები                                                                           

სახელი: სალომე ვარდიაშვილი

დაბადების თარიღი: 1983 წლის 31 იანვარი

დაბადების ადგილი: თბილისი, საქართველო

ოჯახური მდგომარეობა: დაქორწინებული(მეუღლე და ორი შვილი)

ენები: რუსული, ინგლისური (სრულყოფილად)

 

 

განათლება:

2000   -   ქ.რუსთავის 21-ე საშუალო სკოლა წარჩინებით;

2005 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი წარჩინებით;

2006 - პეციალური კურსი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში (ფრანკფურტ-ოდერი), ვიადრინას უნივერსიტეტი, თემა - ,,ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართალის სისტემა“;

2013 - საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევევის ფონდის სასწავლო პროგრამა თემაზე: ,,საჯარო მოხელეთა უნარ-ჩვევებისა და მოლაპარაკების ტექნიკის გაუმჯობესება";

2013 -  ესტონეთის დიპლომატიური სკოლა - ,,ორმხრივი და მრავალმხრივი მოლაპრაკებები".

 

სამუშაო გამოცდილება: 

2002-2004 - რუსთავის საქალაქო სასამართლო - დამხმარე მოსამსახურე (სტაჟიორი) მოსამართლესთან;

2004 წლის სექტემბრიდან -2005 წლის მარტამდე  - სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომართვებისა და მიღების დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი;

2005 წლის მარტიდან 2005 წლის დეკემბრამდე ადმინისტრაციული სამართლის სამმართველოს სპეციალისტი;

2005 წლის დეკემბრიდან 2006 წლის თებერვლამდე ადმინისტრაციული სამართლის სამმართველოს უფროსი;

2006 წლის თებერვლიდან 2009 წლის ნოემბრამდე სახალხო დამცველის აპარატის ადმინისტრაციული სამართლისა და სოციალურ-ეკონომიკურ საქმეთა სამმართველოს უფროსი;

2009 წლის ნოემბრიდან 2014 წლის აპრილამდე – სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მიღების დეპარტამენტის უფროსი;

2014 წლის მაისიდან დღემდე - მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი (ენერგოომბუდსმენი).

 

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

2005-2012 - ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის ლექტორი თბილისის ეკოლოგიის ინსტიტუტში და მცირე აკადემიაში (თბილისის დამოუკიდებელი უმაღლესი სასწავლებლები);

2009-2010 წლებში – ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის ლექტორი ქართულ–ამერიკულ უნივერსიტეტის იურიდიულ კლინიკაში.

 

სერტიფიკატები:

2006 - ტრენინგი ,,დისკრიმინაციისაკრძალვისშესახებ“ საერთაშორისო და საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით;

2006 - სპეციალური სასწავლო შეხვედრა თემაზე ,,ადამიანის უფლებათადამცველი ორგანოების მიერ უფლებამისილებისა და რეკომენდაციების განხორციელების  გაძლიერება ეროვნულ დონეზე“  შვეიცარია,  ჟენევა;

2007 - სემინარები სახალხო დამცველის აპარატში თემაზე -  საკონსტიტუციო სამართალი, ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, ადმინისტრაციულსამართალდარღვევათა კოდექსი, შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, სამოქალაქო საპროცესო სამართალი;

2007 - სერტიფიკატი ადვოკატთა ტესტირების ჩაბარების შესახებ სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით;

2007 - ტრენინგი ,,სოციალური უფლებების დაცვა საქართველოში“ - გაეროს განვითარების პროგრამის  და ნორვეგიის სამეფოს ფინანსური მხარდაჭერით;

2008 -ტრენინგი ,,პრიორიტეტები სოციალურ სფეროში“ -  ევროსაბჭოს სოციალური ქარტიის კომიტეტი, საფრანგეთი, სტრასბურგი;

2009 – ტრენინგი  ,,სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების პრობლემატიკა“ -  იტალია, პადოვა;

2012 - ტრენინგი ,,მედიასთან ურთიერთობის სპეციფიკა" - ორგანიზებული სახალხო დამცველის აპარატისა და ევროსაბჭოს მხარდაჭერით - საქართველო, თბილისი;

2013 - ტრენინგი ,,ინფორმაციის თავისუფლებისა და ელექტრონული მმართველობის შესახებ"  - ორგანიზებული საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ.

 

საზოგადოებრივი აქტივობები და მიღწევები:

2007 წლის მარტიდან სახალხო დამცველის აპარატის საჯარო ინფორმაციის თავისუფლების უზრუნველყოფასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი;

2006 წლის ივნისიდან - სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოსთან (დღეისათვის სოციალური მომსახურების სააგენტო) არსებული საზოგადოებრივი საბჭოს წევრი;

2012 წლიდან - ,,სისხლის სამართლის რეფორმის" უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო ჯგუფის წევრი;

2013 – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი;

2014 წლის იანვრიდან მაისამდ - სსიპ ,,იურიდიული დახმარების სამსახურის" საბჭოს წევრი, კომისიის თავმჯდომრის მოადგილე;

2014 წელი - ანტიკორუფციული საბჭოს სამუშაო ჯგუფის წევრი ინფორმაციის თავისუფლების კანონის შემუშავების საკითხებზე;

2014 - ანტიკორუფციული საბჭოს სამუშაო ჯგუფის წევრი მარეგულირებელ ორგანოებში კორუფციის აღმოფხვრის საკითხებზე;

2015 - კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს წევრი.