მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლების საინფორმაციო კლიპი./2023120810450227038.mp4