26 ოქტომბრის სხდომის შედეგი

26 ოქტომბერი, 2016
http://pdci.ge/res/images/images/2016102614450566867.JPG

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის მიერ წარდგენილი 44 შუამდგომლობა სემეკის 26 ოქტომბრის საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.
საკითხები სს ,,თელასსა“ და მომხმარებლებს შორის არსებული არსებული ხანდაზმული დავალიანებების ჩამოწერას ეხებოდა.
ენერგოომბუდსმენის შუამდგომლობის საფუძველზე მომხმარებელთა პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან ჩამოწერილმა თანხამ 86 931,18 ლარი შეადგინა.