13 ოქტომბრის სხდომის შედეგი

13 ოქტომბერი, 2016
http://pdci.ge/res/images/images/2016101316274553634.JPG

ენერგოომბუდსმენის 6 შუამდგომლობა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალომამარგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 13 ოქტომბრის საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ გადაწყვიტა.
აღნიშული საკითხები სს „თელასის“ მიერ განხორციელებულ უსაფიძვლო დარიცხვებს ეხებოდა.
მომხარებელთა ინტერერესების საზოგადოებრი დამცველი შუამდგომლობით და სემეკის გადაწყვეტილებით მომხმარებლებს პირადი აღრიცხვის ბარათზე დაუკორექტირდა უსაფუძვლოდ დარიცხული თანხა 1046,52 ლარის ოდენობით.