7 ოქტომბრის სხდომის შედეგი

7 ოქტომბერი, 2016
http://pdci.ge/res/images/images/2016100717144022064.JPG

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი მიერ წარდგენილი 27 შუამდგომლობა სემეკის 7 ოქტომბრის საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.
განხილული საკითხები სს ,,თელასის“ მიმართ ხანდაზმული დავალიანებების ჩამოწერას ეხებოდა.
ენერგოომბუდსმენის შუამდგომლობის საფუძველზე მომხმარებელთა პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან ჩამოწერილმა თანხამ 47 106,80 ლარი შეადგინა.