4 აგვისტოს სხდომის შედეგი

4 აგვისტო, 2016
http://pdci.ge/res/images/images/2016080417532498004.jpg

2016 წლის 4 აგვისტოს საჯარო სხდომაზე ენერგოომბუდსმენის სამსახურის მიერ წარდგენილი 17 შუამდგომლობა მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.
განხილული საკითხები სს „თელასისა“ და შპს „ბათუმის წყლის“ მიმართ ხანდაზმული დავალიანებების ჩამოწერას ეხებოდა. 
საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის შუამდგომლობით აბონენტებისათვის პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან ჩამოწერილმა თანხამ ჯამში 32 984,88 ლარი შეადგინა.