18 აპრილის სხდომის შედეგი

18 აპრილი, 2016
http://pdci.ge/res/images/images/2016041816215746029.jpg

ენერგოომბუდსმენისმიერწარდგენილი6  შუამდგომლობამოქალაქეთასასარგებლოდდასრულდა.

ენერგეტიკისადაწყალმომარაგებისმარეგულირებელიეროვნულიკომისიის 18 აპრილისსაჯაროსხდომაზეომბუდსმენის მიერ წარდგენილი საკითხები  სს ,,თელასის“ მიმართ  ხანდაზმულიდავალიანებებისჩამოწერას ეხებოდა.

ასევე, ერთი საკითხი განიხილებოდა შპს „ყაზტრანსგაზ-თილისის“ წინააღმდეგ მრიცხველის ღირებულების  ჩამოწერასთან დაკავშირებით.

საზოგადოებრივიდამცველისმიერწარდგენილიშუამდგომლობებითჩამოწერილმათანხამჯამში12 179,97 ლარიშეადგინა.