17 მარტის სხდომის შედეგი

17 მარტი, 2016
http://pdci.ge/res/images/images/2016031715564370266.jpg

 

ენეგოომუდსმენის 19 შუამდგოლმლობა  სემეკის 17 მარტის საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.

საზოგადოებრივი დამცველის მიერ  წარდგენილი საკითხები სს ,,თელასის“ მიმართ ხანდაზმული დავალიანებების ჩამოწერას ეხებოდა.

სალომე ვარდიაშვილის შუამდგომლობის საფუძველზე მომხმარებელთა პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან ჯამში ჩამოწერილმა თანხამ 37 450,12 ლარი შეადგინა .