11 მარტის სხდომის შედეგი

11 მარტი, 2016
http://pdci.ge/res/images/images/2016031116303845007.jpg

საზოგადოებრივიდამცველისმიერწარდგენილი 32შუამდგომლობა სემეკის 11 მარტისსაჯაროსხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.

განხილული საკითხები სს ,,თელასის“ მიმართ  ხანდაზმულიდავალიანებების ჩამოწერას ეხებოდა. 

ენერგოომბუდსმენის  შუამდგომლობის საფუძველზე მომხმარებელთა პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან ჯამში 79 801,2 ლარი ჩამოიწერა.