8 დეკემბრის სხდომის შედეგი

9 დეკემბერი, 2015
http://pdci.ge/res/images/images/2015120910571951089.JPG

ენერგოომბუდსმენის მიერ წარდგენილი 94 შუამდგომლობა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა. 
8 დეკემბრის საჯარო სხდომაზე საზოგადოებრივი დამცველის მიერ წარდგენილი შუამდგომლობებით ჩამოწერილმა თანხამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია, რაც ჯამში 196 255,21 ლარია.
აღნიშნული დავებიდან 92 საკითხი სს ,,თელასის“, ხოლო დანარჩენი 2 საკითხი შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისა“ და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ წინააღმდეგ განიხილებოდა. კომპანიებთან მიმართებაში თითოეული განხილული დავა ხანდაზმულ დავალიანებების ჩამოწერას შეეხებოდა.
გარდა ამისა საზოგადოებრივი დამცველი მომხმარებლებს განუმარტავს, რომ ხანდაზმული დავალიანების ჩამოწერა არ ნიშნავს ვალდებულებისგან სრულად განთავისუფლებას. ვინაიდან, ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაგროვილი დავალიანება ითვლება მიმდინარედ, ხოლო, მიმდინარე დავალიანების გადაუხდელობა კომპანიის მხრიდან მომსახურების შეწყვეტას იწვევს. ასეთ შემთხვევაში აბონენტს უფლება აქვს კომპანიას მოსთხოვოს დაგროვილი მიმდინარე გადასახადის გადანაწილება არანაკლებ 2 წლის ვადით.