15 მარტი მსოფლიოს კალენდარში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა.

15 მარტი, 2020
http://pdci.ge/res/images/images/2019121016131276629.png

15 მარტი მსოფლიოს კალენდარში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა.

1962 წელსპრეზიდენტმა ჯონ კენედიმ საჯარო გამოსვლის დროს დააფიქსირა, რომ ,,მომხმარებლები ეს არის უდიდესი ეკონომიკური ჯგუფი, რომელიც რეაგირებას ახდენს და რომელზედაც რეაგირებს ყოველი საზოგადოებრივი და კერძო ეკონომიკური გადაწყვეტილება. ეს არის ის უმნიშვნელოვანესი ბირთვი, რომლის შეხედულებებიც ხშირად გაუთვალისწინებელი რჩება”.

სწორედ ეს სიტყვები დაედო საფუძვლდად 1985 წელს 15 მარტს გაერო-სგენერალურასამბლეაზემიღებულრეზოლუციას  მომხმარებელთაუფლებებისდაცვის შესახებ.

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისოდღე საქართველოში 2015 წლიდან ენერგოომბუდსმენის ინიციატივით აღინიშნება.

ენერგოომბუდსმენის  სამსახურის უმთავრესი ამოცანა მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა და ცნობიერების ამაღლებაა, შესაბამისად 15 მარტის კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილი საჯარო ღონისძიებები ქვეყანაში არსებული შეზღუდვების გაუქმების შემდეგ უახლოეს პერიოდში განხორციელდება.