2 ოქტომბრის სხდომის შედეგი

2 ოქტომბერი, 2018

ენერგოომბდუდსმენის მიერ წარდგენილი 51 შუამდგომლობა სემეკის 2018 წლის 2 ოქტომბრის საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.

საკითხები განიხილებოდა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიმართ ხანდაზმული დავალიანების ჩამოწერსთან დაკავშირებით.

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი სშუამდგომლობების საფუძველზე მომხმარებლებს პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან ჩამოეწერათ თანხა 6591.16 ლარის ოდენობით.