12 ივლისის სხდომის შედეგი

12 ივლისი, 2018
http://pdci.ge/res/images/images/2018071218140585116.jpg

ენერგოომბდუდსმენის მიერ წარდგენილი 55 შუამდგომლობა სემეკის 2018 წლის 12 ივლისის საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.
საკითხები განიხილებოდა სს „თელასის“, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“, შპს“სოკარ ჯორჯია გაზისა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიმართ ხანდაზმული და უსაფუძვლოდ დარიცხული თანხების ჩამოწერის და კორექტირების შესახებ.
მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის შუამდგომლობების საფუძველზე მომხმარებლებს პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან დაუკორექტირდათ და ჩამოეწერათ თანხა 55491,73 ლარის ოდენობით.