10 იანვრის სხდომის შედეგი

10 იანვარი, 2018
http://pdci.ge/res/images/images/2018011017092715518.png

ენერგოომბუდსმენისსამსახურის მიერ წარდგენილი  11  შუამდგომლობა სემეკის 10 იანვრის   საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.

საკითხები განიხილებოდა სს „თელასის“, შპს „სოკარ ჯორჯია გაზისა“ დაშპს „საქორგგაზის“ მიმართ, ხანდაზმული დავალიანების  ჩამოწერის შესახებ.

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის  სამსახურის შუამდგომლობების საფუძველზე მომხმარებლებს პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან ჩამოეწერათ თანხა 8 269,63   ლარის ოდენობით.