1 ნოემბრის სხდომის შედეგი

1 ნოემბერი, 2017
http://pdci.ge/res/images/images/2017110113085814624.JPG

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის მიერ წარდგენილი 30შუამდგომლობა სემეკის 1ნოემბრის  საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.

საკითხები განიხილებოდა სს „თელასის“, შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“,  შპს "ბათუმის წყლისა"და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომრაგების კომპანიის“ მიმართ, ხანდაზმული დავალიანებების ჩამოწერის შესახებ. 

ენერგოომბუდსმენის შუამდგომლობების საფუძველზე მომხმარებლებს პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან დაუკორექტირდათ და ჩამოეწერათ თანხა 38368.65ლარის ოდენობით.