6 ოქტომბრის სხდომის შედეგი

6 ოქტომბერი, 2017
http://pdci.ge/res/images/images/2017100615054565377.JPG

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის მიერ წარდგენილი 30 შუამდგომლობა სემეკის 1   ნოემბრის  საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.

საკითხები განიხილებოდა სს „თელასის“, შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომრაგების კომპანიის“ მიმართ, ხანდაზმული დავალიანებების ჩამოწერის შესახებ. 

ენერგოომბუდსმენის შუამდგომლობების საფუძველზე მომხმარებლებს პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან დაუკორექტირდათ და ჩამოეწერათ თანხა 38368.65 ლარის ოდენობით.