6 ოქტომბრის სხდომის შედეგი

6 ოქტომბერი, 2017
http://pdci.ge/res/images/images/2017100615054565377.JPG

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის მიერ წარდგენილი 20 შუამდგომლობა სემეკის 10 ოქტომბრის საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.
საკითხები განიხილებოდა სს „თელასის“, შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ , შპს „საქორგგაზისა“ და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომრაგების კომპანიის“ მიმართ, ხანდაზმული დავალიანებებისა და უსაფუძვლოდ დარიცხული თანხების ჩამოწერის შესახებ. 
ენერგოომბუდსმენის შუამდგომლობების საფუძველზე მომხმარებლებს პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან დაუკორექტირდათ და ჩამოეწერათ თანხა 43 044,96 ლარის ოდენობით.