18 აგვისტოს საჯარო სხდომის შედეგი

18 აგვისტო, 2017
http://pdci.ge/res/images/images/2017030619102791091.png

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის მიერ წარდგენილი 58 შუამდგომლობა სემეკის 18 აგვისტოს საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.

განხილული საკითხები  სს „კახეთის ენერგოდისტრიბუციის“ შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიმართ ხანდაზმული დავალიანებების ჩამოწერას ეხებოდა.

ენერგოომბუდსმენის სამსახურის შუამდგომლობის საფუძველზე მომხმარებლებს პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან ჩამოეწერათ თანხა 43 798,66 ლარი ოდენობით.