ენერგოომბუდსმენის რეკომენდაცია შპს“ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“

8 აგვისტო, 2017
http://pdci.ge/res/images/images/2017030619102791091.png

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურში დაფიქსირდა მომხმარებელთა მაღალი მომართვიანობა ქ. თბილისის სხვადასხვა უბნებიდან, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ ხშირად უწყდებათ წყალმომარაგება. განსაკუთრებით, სავალალო მდგომარეობაა შექმნილი ვაზისუბანში.
ზაფხულის ცხელ დღეებში, როდესაც მოქალაქეებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია შეუფერხებელი წყალმომარაგება, კომპანიის მხრიდან მომსახურების შეწყვეტას სისტემატიური ხასიათი მიეცა.
ენერგოომბუდსმენის სამსახური დადებითად აფასებს კომპანიის მიერ სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას, რაც მომავალში მკვეთრად შეამცირებს წყალმომარაგების კუთხით წარმოქმნილ პრობლემებს, თუმცა მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია გონივრული გრაფიკების შემუშავება, ვინაიდან ხანგრძლივი გეგმიური სამუშაოები უარყოფითად აისახება მომხმარებლებზე, რაც შეეხება დაზიანებებს, ის აღმოფხვრილი უნდა იყოს უმოკლეს ვადებში. 
საზოგადოებრივი დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ მაქსიმალურად შეამციროს მომსახურების შეწყვეტა. 
დამცველის მიერ დაფიქსირებული პრეტენზიები სათანადო შესაწავლის და რეაგირების მიზნით, ასევე, გადაეცემა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას.