3 აგვისტოს სხდომის შედეგი

3 აგვისტო, 2017
http://pdci.ge/res/images/images/2017080316100150973.JPG

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის მიერ წარდგენილი 11 შუამდგომლობა სემეკის 3 აგვისტოს საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.
განხილულ საკითხთა უმეტესი ნაწილი ეხებოდა სს“თელასისა“ და სს“საქორგგაზის“ მიმართ ხანდაზმული დავალიანებების ჩამოწერას.
ასევე განიხილებოდა სადავო საკითხი შპს„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიმართ, რმელიც ახალი მომხარებლის ქსელზე მიერთების ვადების დარღვებას ეხებოდა.
ენერგოომბუდსმენის სამსახურის შუამდგომლობის საფუძველზე მომხმარებელთა პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან ჩამოწერილმა თანხამ 13 799.59 ლარი შეადგინა.