26 აპრილის სხდომის შედეგი

26 აპრილი, 2017
http://pdci.ge/res/images/images/2017050112571569046.jpg

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის მიერ წარდგენილი 64 შუამდგომლობა სემეკის 26 აპრილის საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.
განხილული საკითხები სს“თელასის“ შპს „ყაზყტანსგაზ თბილისისა“ და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მიმართ უსაფუძვლო და ხანდაზმული დავალიანებების ჩამოწერას ეხებოდა.
ენერგოომბუდსმენის სამსახურის შუამდგომლობის საფუძველზე მომხმარებელთა პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან ჩამოწერილმა თანხამ 59 010,92 ლარი შეადგინა.