5 აპრილის სხდომის შედეგი

5 აპრილი, 2017
http://pdci.ge/res/images/images/2017040515592180270.JPG

ენერგოომბიდსმენი სმიერ წარდგენილი 27 შუამდგომლობა სემეკის 5 აპრილის  საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.

განხილული საკითხები სს ,,თელასსა“  და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“  მიმართ ხანდაზმული დავალიანებების ჩამოწერას ეხებოდა.

მომხმარებელთა ინეტერესების საზოგადოებრივი დამცველის შუამდგომლობის საფუძველზე მომხმარებლებს პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან ჩამოეწერათ თანხა 44954,80  ლარი ოდენობით.