1 მარტის სხდომის შედეგი

1 მარტი, 2017
http://pdci.ge/res/images/images/2017030215514683691.jpg

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის მიერ წარდგენილი 30 შუამდგომლობა სემეკის 1 მარტის საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.
განხილული საკითხები სს ,,თელასის“ და შპს“საქართველოს გაერთიანებული წყალომარაგების კომანიის“ მიმართ ხანდაზმული დავალიანებების ჩამოწერას ეხებოდა.
ენერგოომბუდსმენის შუამდგომლობის საფუძველზე მომხმარებლებს პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან ჩამოეწერათ თანხა 54 546,52 ლარი ოდენობით.