18 იანვრის სხდომის შედეგი

18 იანვარი, 2017
http://pdci.ge/res/images/images/2017011818063243084.JPG

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის მიერ წარდგენი 37 შუამდგომლობა სემეკის 18 იანვრისსაჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.

საკითხები განიხილებოდა სს“თელასსა“ და მოქალაქეებს შოერის არსებული ნახაზმული დავალიანების ჩამოწერასთნ დაკავშირებით.

ენერგოომბუდსმენის სამსახურის შუამდგომლობით აბონენტებს პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან ჯამში 68958.62 ლარი ჩამოეწერათ.