14 დეკემბრის სხდომის შედეგი

14 დეკემბერი, 2016
http://pdci.ge/res/images/images/2016121415134285412.jpg

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის მიერ წარდგენილი 17 შუამდგომლობა სემეკის 14 დეკემბრისსაჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა. საკითხები სს ,,თელასსა“ და მომხმარებლებს შორის არსებული არსებულ უსაფუძვლო დარისხვასა და  ხანდაზმული დავალიანებისჩამოწერას ეხებოდა. ენერგოომბუდსმენის შუამდგომლობის საფუძველზე მომხმარებლებს პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან დაუკორექტირდათ და ჩამოეწერათ თანხა 33996,36 ლარი ოდენობით.