11 ნოემბრის საჯარო სხდომის შედეგი

11 ნოემბერი, 2016
http://pdci.ge/res/images/images/2016111118271331369.JPG

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის მიერ წარდგენილი 57 შუამდგომლობა სემეკის 11 ნოემბრის საჯარო სხდომაზე მოქალაქეთა სასარგებლოდ დასრულდა.
განხილული საკითხები სს ,,თელასის“ შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ და შპს“საქართველოს გაერთიანებული წყალომარაგების კომანიის“ მიმართ უსაფუძვლო და ხანდაზმული დავალიანებების ჩამოწერას ეხებოდა.
ენერგოომბუდსმენის შუამდგომლობის საფუძველზე მომხმარებლებს პირადი აღრიცხვის ბარათებიდან დაუკორექტირდათ და ჩამოეწერათ თანხა 94 587,49 ლარი ოდენობით.